• Projekto „Saulės jėgainės įrengimas UAB „Medinukai“ įgyvendinimas

Atlikus UAB „Medinukai“ technologinių procesų ir įrenginių energijos vartojimo auditą, buvo nustatyta, kad įmonė per metus suvartoja apie 937 MWh elektros energijos ir elektros energijos sunaudojimas didėja. Taip pat buvo įvertinta, kad dalį šios sunaudojamos elektros energijos įmonė galėtų pasigaminti panaudodama saulės energiją, kadangi saulės elektrinės įrengimui yra palankios sąlygos: yra pakankamas teritorijos plotas, saugoma teritorija, nedideli atstumai iki paskirstymo skydų. Atsižvelgiant į šias išvadas, buvo nuspręsta įgyvendinti projektą, kurio metu būtų įrengta 0,300 MW galios saulės fotovoltinė elektrinė. Planuojama įrengti elektrinė sugeneruotų 290 000 kWh per metus, kas sudarytų apie 40% visos įmonės suvartojamos elektros energijos.

Sėkmingas projekto įgyvendinimas padės UAB „Medinukai“ sumažinti energijos vartojimo intensyvumą, kas sudarys sąlygas įmonei mažinti veiklos sąnaudas ir vykdyti veiklą efektyviau. Šios aplinkybės prisidės tiek prie įmonės konkurencingumo didinimo, tiek prie bendrų aplinkosaugos tikslų siekimo.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – Saulės jėgainės įrengimas UAB „Medinukai“

Projekto vykdytojas  – UAB „Medinukai“

Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 249 201,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 149 520,60 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2020-09-22

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-03-16

  • UAB „MEDINUKAI“ gamybos modernizavimas

UAB „MEDINUKAI“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – moderniųjų technologijų diegimas, siekiant didinti gamybinius pajėgumus. Pagrindinis projekto uždavinys – modernios įrangos diegimas gamybinėje veikloje. Investicijos į naują įrangą padidins gamybos produktyvumą ir prisidės prie bendrovės darbo našumo ir pajamų rodiklių augimo.

Projekto pradžia – 2019 m. kovas, planuojama pabaiga – 2021 m. kovas.

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0164 „UAB „MEDINUKAI“ gamybos modernizavimas“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. Projektui skirtas 0,2 mln. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo